Vi beskytter jeres persondataoplysninger

Vi lægger stor vægt på at beskytte dine personlige oplysninger, og derfor vil vi informere dig om vores opdaterede politik på området.
For at give dig mere klar og tydelig information om, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig, og hvordan vi behandler dem.

1. Lovligt:
Vi opbevarer og anvender jeres oplysninger under hensyntagen til loven og dine rettigheder.

2. Formål med persondataene:
De oplysninger vi gemmer, er udelukkende til brug for at kunne servicere jer bedst i forhold til den assistance, jeg har aftalt med jer, at jeg udfører. Og som kræves af loven for at kunne give jer de nødvendige lovlige dokumenter.
Dataene vil ikke blive brugt til andre formål.

3. Jeres ret til at se, hvilke data jeg opbevarer:
I har til en hver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata jeg opbevarer på jer.

4. Hvor længe opbevarer jeg persondataene?
Jeg opbevarer jeres data så længe, som jeg har behov for disse. Dataene vil blive slettet efter procedure i overensstemmelse med lovgivningen.

5. Fortrolighed:
Alle persondata bliver betragtet som fortrolige informationer. Jeg har sikret mig, at jeres oplysninger er opbevaret forsvarligt.

Hvis du ønsker at afmelde dig vores nyhedsbreve, kan dette ske via vores hjemmeside.
Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til

Abdifatah Bashir på 52 88 19 51  

Mail: info@a2b-køreskole.dk