Generel info

17 år

Du må tidligst begynde at køre tre måneder, før du bliver 17 år.
Du kan tidligst gå til teoriprøve en måned, før du bliver 17 år.
Du kan tidligst komme op til køreprøve, den dag du bliver 17 år.

Betaling

Der mulighed for at betale over 3 rater – medmindre andet er aftalt!

Rate 1: skal være i hænde senest 14 dage efter holdstart
Rate 2: 5 uger efter rate 1.
Rate 3: 5/6 uger efter rate 2

Lægeattest

Inden du tager til din læge, skal du bruge et vellignende pasfoto, som du skal medtage til din læge.
Lægeattesten skal afleveres sammen med din ansøgning om kørekort.
Skulle du midt i din køreuddannelse have behov for en pause, gælder der særlige regler for hvor længe man må holde pause.
Skal du bare på ferie evt. giver det dog ikke problemer.

Teori

Teoriundervisning foregår som klasseundervisning/dialogundervisning.
Løbende emneprøver og gennemgang af emneprøver.
Der vil også være plads til at man kan have det sjovt.

Kørsel

Du kan blive hentet og bragt på din skole, arbejde eller hjemme, hvis det er i lokalområdet. Vi kan også mødes andre steder, det kan aftales fra gang til gang. Du skal altså ikke bruge tid på at komme til kørelektioner hver eneste gang, du skal have kørelektioner. Du lærer at køre bil, under alle forhold. Du bliver trænet i så mange trafiksituationer som muligt, så du lærer at få overblik i trafikken.

Førstehjælp

Pr. 1. oktober 2006 blev kursus i færdselsrelateret førstehjælp obligatorisk for alle, der for første gang ansøger om kørekort. Har du ikke allerede kurset, er jeg selvfølgelig behjælpelig med at finde et til dig.

Kørselsforbud / særlig køreundervisning

Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve. Undervisningen skal mindst omfatte 8 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn.

Teoriprøven

Huskeliste til teoriprøven

Ansøgning Sikre dig at alle nødvendige underskrifter er påført.

Lektionsplan Sikre dig at dit navn samt alle nødvendige underskrifter er påført.

Identifikation Pas eller dåbs, fødsels- eller navneattest Ikke kun sygesikringsbevis!

Opholdstilladelse Eventuel opholdstilladelse skal medbringes

 

Kom i god tid, dørene lukkes præcist! Vær godt forberedt! Hvis du ikke føler dig helt klar til teoriprøven, bør du melde fra, senest 7 dage før prøven. Så sparer du prøvegebyret, og andre kan måske få glæde af den ledige plads. Nervøs? Det er de fleste, men tænk på, at du heldigvis kan aflægge en ny teoriprøve kort efter. Du får desuden et par vejledende spørgsmål forud for selve teoriprøven. Der er heller ikke indlagt fælder i spørgsmålene. Det er ikke hensigten, at du skal dumpe! Er du i tvivl om et svar, så husk, at din første indskydelse ofte er den rigtige.

Køreprøven

Huskeliste til køreprøven

Ansøgning Sikre dig at alle nødvendige underskrifter er påført

Lektionsplan Sikre dig at dit navn samt alle nødvendige underskrifter er påført.

Identifikation Pas eller dåbs, fødsels- eller navneattest Ikke kun sygesikringsbevis!

Opholdstilladelse Eventuel opholdstilladelse skal medbringes

Kørekort ved generhvervelse Det inddrages, hvis du ikke består!